Ordinær generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 25. april 2019

Forløbet af generalforsamlingen 25. april 2019

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 25. april 2019

Indkaldelse og dagsorden

Bilag 1 udkast til tilrettede vedtægter

SKAKO annual report 2018

Fuldmagtsblanket

Gældende vedtægter

Ordinær generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen 5. april 2018

Forløbet af generalforsamlingen 5. april 2018

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 5. april 2018

Indkaldelse og dagsorden

Bilag 1 Udkast til tilrettede vedtægter

Årsregnskab 2017

Fuldmagtblanket

Gældende vedtægter

Ordinær generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen 18. april 2017

Forløbet af generalforsamlingen 18. april 2017

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 18. april 2017

Indkaldelse og dagsorden

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter

Oversigt nyopstillede bestyrelseskandidater

SKAKO årsrapport 2016

Fuldmagtsblanket

Gældende vedtægter

Ordinær generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen 18. april 2016

Forløbet af generalforsamlingen 18. april 2016

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 18. april 2016

Indkaldelse og dagsorden

Vederlagspolitik

Retningslinjer for incitamentsaflønning

Forslag til nye vedtægter

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens ledelseserhverv

SKAKO Årsrapport 2015

Fuldmagtsblanket

Gældende vedtægter

 

Ordinær generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen 16. april 2015

Forløbet af generalforsamlingen 16. april 2015

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 16. april 2015

Indkaldelse og dagsorden 

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens ledelseserhverv

Forslag til nye vedtægter

SKAKO årsrapport 2014

Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Gældende vedtægter SKAKO

 

Ordinær generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen 28. april 2014

Forløbet af generalforsamlingen 28. april 2014

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 28. april 2014

Indkaldelse og dagsorden

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Bilag 1 Bestyrelsens ledelseshverv

Gældende vedtægter

Udkast til nye vedtægter

Årsrapport 2013

Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket

 

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag, den 16. april 2014 kl. 23:59.

 

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest onsdag, den 23. april 2014 kl. 23:59.

 

 

Ordinær generalforsamling 2013

Protokol fra den ordinære generalforsamling 25. april 2013

Forløbet af den ordinære generalforsamling 25. april 2013

Bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling 25. april 2013

Indkaldelse og dagsorden

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Bilag 1 Bestyrelsens ledelseshverv

Årsrapport 2012

Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:
Selskabets aktiekapital er kr. 24.361.490 fordelt i aktier á kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 18. april 2013 kl. 23:59.

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest mandag den 22. april 2013 kl. 23:59.

 

Ordinær generalforsamling 2012

Protokol fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012

Forløbet af den ordinære generalforsamling den 26. april 2012

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 26. april 2012

Indkaldelse og dagsorden

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Bilag 1 Oversigt over gældende vedtægter og udkast til nye vedtægter

Bilag 2 Incitamentsaflønning

Bilag 3 Bestyrelsens ledelseshverv

Årsrapport 2011

Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:
Selskabets aktiekapital er kr. 24.361.490 fordelt i aktier á kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 19. april 2012 kl. 23:59.

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 22. april 2012 kl. 23:59.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2011

Protokol fra den ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011

Forløbet af den ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011

Indkaldelse og dagsorden

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Gældende vedtægter

Udkast til nye vedtægter

Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 45.479.720 fordelt på aktier à DKK 20,00 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 20,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen for generalforsamlingen er den 3. november 2011.

En aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme for de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, forudsat at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 7. november 2011. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon +45 63 11 38 60, telefax +45 63 11 38 70 eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com, eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com

 

Generalforsamling 2011

Protokol fra generalforsamlingen den 28. april 2011

Forløbet af den ordinære generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 28. april 2011

Indkaldelse og dagsorden

Ændringsforslag til dagsordenens pkt. 4(a)(1)

Fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Gældende vedtægter

Udkast til nye vedtægter

Årsrapport 2010

Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket

Samlede antal aktier og stemmerettigheder:
Selskabets aktiekapital er kr. 45.479.720 fordelt i aktier á kr. 20 eller multipla heraf.

Enhver aktie på DKK 20,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 21. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at denne dato er en helligdag (skærtorsdag).

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk(at)skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 24. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at den 24. april 2011 er en helligdag (påskesøndag) og SKAKO A/S holder lukket fra torsdag den 21. april 2001 til mandag den 25. april 2011 begge dage inklusiv.

 

Generalforsamling 2010

Protokol fra generalforsamlingen den 28. april 2010

Forløbet af den ordinære generalforsamling 28. april 2010

Indkaldelse og dagsorden inkl. fuldstændige forslag fra bestyrelsen

Gældende vedtægter

Udkast til nye vedtægter

Årsrapport 2009

Fuldmagtsblanket