April 06, 2018

Webcast fra ordinær generalforsamling er nu tilgængelig

Webcast fra ordinær generalforsamling er nu tilgængelig, og kan findes her.

 

Nr.PunktTidspunkt
1Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed03:50
2Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport36:00
3Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport43:48
4Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer48:00
5Valg af medlemmer til bestyrelsen50:45
6Valg af revisor51:30
7Bemyndigelse til opkøb af egne aktier52:05
8Eventuelt52:55