April 19, 2017

Webcast fra ordinær generalforsamling er nu tilgængelig

Webcast fra ordinær generalforsamling er nu tilgængelig, og kan findes her.

 

Nr.PunktTidspunkt
1Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed03:00
2Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport19:40
3Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport30:00
4Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer30:25
5Valg af medlemmer til bestyrelsen31:05
6Valg af revisor37:20
7Bemyndigelse til opkøb af egne aktier37:40
8Eventuelt38:15